Wat is Remedial Teaching?.

Sommige kinderen lopen vast in het gewone onderwijs en hebben dan wat extra hulp nodig. Door het kind individueel te begeleiden kan er maatwerk geboden worden. Soms is er ook sprake van een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie.

Een remedial teacher kan dan zorgen dat het kind vaardigheden krijgt aangeleerd om met de leerproblemen om te gaan. Daardoor kan de leerling veelal op zijn of haar eigen school blijven.

Naast de begeleiding van de leerling kan ook de leerkracht hulp krijgen, die moet immers weten hoe hij of zij moet omgaan met de problemen van de leerling.

Als laatste is het verstrekken van informatie ( psycho-educatie) aan het kind, de ouders en de school, een belangrijke taak voor een remedial teacher. Door begrip te kweken bij de omgeving zal het kind zich beter geaccepteerd voelen.

Kagerbos 19
1693AW Wervershoof
Annemarielaan@quicknet.nl
0228-582013 / 0641636971