Jungle Memory

Uw kind:
- kan instructies moeilijk opvolgen
- is er met z’n gedachten niet bij
- zit veel te dromen
- let vaak niet op
- is snel afgeleid
- kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
- haakt vaak af tijdens een taak
- vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

Ziet u bij de hiernaast geschetste kenmerken al meteen een kind uit uw klas of gezin voor u? Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in veel gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn.

Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en dit met kind en ouder of leerkracht bespreekt.

Kagerbos 19
1693AW Wervershoof
Annemarielaan@quicknet.nl
0228-582013 / 0641636971